Het W(eg) G(eef) Fonds

Het WG-Fonds is een klein solidariteitsfonds, wat tot doel heeft acties en activiteiten te ondersteunen van kleinschalige, progressieve organisaties die zich inzetten voor een veel eerlijkere, meer duurzame en minder repressieve samenleving. Het fonds richt zich op eenmalige, kleinschalige activiteiten en concrete acties die weinig kans maken bij andere fondsen. Een derde van het budget van het fonds gaat naar activiteiten die als doel hebben de politieke en maatschappelijke positie van uitgeprocedeerde vluchtelingen en geïllegaliseerden te verbeteren.

Het WG Fonds vergadert elke tweede maand en werkt samen met het actiefonds XminY om de raakvlakken met Nederlandse actiegroepen te verhogen.

Voorbeelden van projecten die het WG-fonds gesteund heeft in de recente jaren:

 • Rythm of Resistance
 • Kamp voor grassroots actie-Sambabands in Amsterdam om strategieën verder te ontwikkelen, te oefenen en te netwerken.

 • Werkgroep Ketikoti Tilburg
 • Herdenkingsbijeenkomst rond de afschaffing van de slavernij door Nederland 1 juli 1863.

 • Wij Zijn Hier
 • March for Refugee Rights; en adequate 24u opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen.

 • Doorbraak
 • Steuncampagne voor Jerry Afriyie (a.k.a. Kno'Ledge Cesare); aangeklaagd ivm anti-Zwarte Piet acties bij de nationale intocht 2014.

 • Operatie Tandwiel
 • Alternatieve Sinterklaasintocht met Zwarte Klaas, acrobaten, steltenlopers en fantastische Pieterbazen van allerlei pluimage.

 • Actiegroep Michiel de Rover
 • Protest acties i.v.m. premiére van de Michiel de Ruyter-film.

 • Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)
 • Campagne tegen bouw gezinsgevangenis.

 • ASKV
 • Landelijke campagne "Nacht van de Vervanging".

 • Freedom not Frontex
 • Freedom not Frontex Mars van Straatsburg naar Brussels.

 • Ongehoord
 • Dier in Blik; mobile interactieve expositie die laat ziet hoe varkens leven in Nederlandse stallen.

 • Het Fort van Sjakoo te Amsterdam
 • Uitgave nieuwe Kraakhandleiding.

Aanvragen?

Stuur een volledige aanvraag per e-mail of post; met vermelding van de volgende informatie :
 • Naam en doelstelling van de aanvragende organisatie
 • Naam Contactpersoon + contactgegevens
 • Adres en Bankgegevens
 • Aanleiding, omschrijving en doelstelling van activiteit waar geld voor wordt aangevraagd
 • Plan van uitvoering
 • Begroting met toelichting
 • Bedrag dat je aanvraagt bij het WG-Fonds en bij welke andere fondsen e.d. er een aanvraag is gedaan

Het WG-Fonds subsidieert geen structurele kosten, reiskosten of studiekosten. Ook aanvragen voor het ondersteunen van individuen worden door het fonds niet gehonoreerd.

De bedragen die het WG-Fonds toekent liggen in de ordegrootte van € 50,- tot maximaal zo'n € 250,- per aanvraag. Activiteiten met een begroting groter dan € 5000,- worden niet in behandeling genomen. De aanvragende organisaties mogen niet op winst zijn gericht.

Het WG Fonds vergadert elke tweede maand; uitzonderingen daargelaten.

WG-Fonds
Ketelhuisplein 41
1054 RD Amsterdam

wg-fonds@wg-terrein.nl