Huur informatie WG-terrein

Op zoek naar woon- of werkruimte?
Dan kun je je inschrijven bij de woon- en werkvereniging WG-terrein (vereniging WG).

De vereniging WG verhuurt zo'n 80 woon- en 35 werkeenheden in twee verbouwde ziekenhuispaviljoens op het WG-terrein in Amsterdam Oud-West. Doelstelling van de vereniging is om woon- en werkruimten te verhuren aan personen, instellingen, kunstenaars en bedrijven die minder draagkrachtig zijn en/of om politieke/sociale redenen elders moeilijk terecht kunnen.

Wat hebben we in de aanbieding?

Woonruimte

De woonruimtes zijn verdeeld over 13 groepswoningen ('gangen') van 4 tot 11 personen.
Het zijn onzelfstandige wooneenheden (1-kamerwoningen), waarbij je sanitaire voorzieningen, zoals douche en toilet, deelt met je ganggenoten. De grootte van de eenheden varieert van 27 tot 67 m2. De mate van 'samenwonen' wisselt per gang. In woongroepen wordt meer samen gedaan (bijv. samen eten) dan in woongangen.

Werkruimte

De werkruimtes bevinden zich op de begane grond van de twee paviljoens en zijn geclusterd in een aantal gangen. Sommige hebben een rechtstreekse toegang vanaf de straat, de anderen via een van de vier centrale ingangen. De grootte van de ruimtes varieert van 15 tot 100 m2 en in de meeste gevallen worden de sanitaire voorzieningen gedeeld met ganggenoten.

Maar je moet er wel wat voor doen.

Een informatieformulier en een inschrijfformulier kun je onderaan deze pagina downloaden of aanvragen op ons adres. Vanwege het specifieke karakter van ons project, moet je wel aan een aantal criteria voldoen. Kandidaten die aan de criteria voldoen worden op een lijst geplaatst en wanneer er een ruimte vrijkomt, kan de betreffende gang uit deze lijst een of meer kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Op basis van dit gesprek wordt een keuze gemaakt en voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. Normaal gesproken neemt het bestuur de voordracht van de gang over en kan de nieuwe huurder worden toegewezen.
 

Onze criteria

  Woonruimte

 1. Bereid zijn om zelf een actieve bijdrage te leveren aan het beheer van het project (minimaal 6 uur per maand);
 2. Je netto-inkomen mag niet hoger zijn dan 1,5x bijstandsniveau (dit is ongeveer € 1300,- voor een alleenstaande; € 1700,- voor een alleenstaande ouder; € 2000,- voor een stel);
 3. Het leuk vinden om samen met andere bewoners en werkenden dit woon/werk-project te beheren en verder te ontwikkelen;

  Werkruimte

 1. Bereid zijn om zelf een actieve bijdrage te leveren aan het beheer van het project (minimaal 6 uur per maand);
 2. Het leuk vinden om samen met andere werkenden en bewoners dit woon/werk-project te beheren en verder te ontwikkelen;
 3. Bereid zijn om inzage te geven in je boekhouding;
 4. Je financiele mogelijkheden dienen in een redelijke verhouding te staan tot de huurprijs;
 5. Mens- en milieuvriendelijk werken.
 6. In geval van een bedrijf: nog in de startfase verkeren

 7.  
Om je inschrijving geldig te maken dien je een bedrag van € 5,- over te maken op Triodos rekening NL15 TRIO 0338 7892 43 ten name van de Woon- & Werkvereniging WG-terrein, Amsterdam o.v.v. "Toekie". Je inschrijving blijft 1 jaar geldig. Als je langer ingeschreven wilt blijven, moet je je na 1 jaar zelf opnieuw aanmelden door een briefje te sturen aan de vereniging waarin je aangeeft nog steeds ge´nteresseerd te zijn om hier te komen wonen en/of werken.

Ons adres

Woon- & Werkvereniging WG-terrein
Ketelhuisplein 41
1054 RD AmsterdamInformatie en formulieren

Informatieblad Woonruimte als word-bestand als pdf-bestand
Inschrijfformulier Woonruimte als word-bestand als pdf-bestand
Informatieblad werkruimte als word-bestand als pdf-bestand
Inschrijfformulier werkruimte als word-bestand als pdf-bestand